• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A A A
 

Stolnotenisový turnaj 2015

Poď hrať ping pong ja budem ten ping a ty budeš ten pong, sme dvaja Číňania. 
Poď hrať ping pong, pinkať slovíčka, čo ako elektrická energia nám von z úst vyletí ... 
https://www.youtube.com/watch?v=w0IOGXvbU8kMikuláš 2015

Kto poslúchal mamku, ocka,      

na každého darček počká.

Kto bol samá nezbeda,

tomu beda, prebeda.


Posedenie s dôchodcami

"Človek musí počkať na večer, aby pochopil, aký skvelý deň to bol." - Sofokles


Brhlovská HODOVÁ SLÁVNOSŤ 2015

Viem o jednej krajine, ktorá vás očarí, ktorá je nádherná a má plno bohatstiev, o ktorých, keby som chcel hovoriť, tak by som sa starcom stal. Tá krajina je vlasť moja, môj rodný kraj, tam, kde ma vždy ťahá, keď som preč a lásky nemám, tá láska ma doma čaká s otvorenou náručou.


Vatra 2015


Medzinárodný deň detí 2015

Aby každý koláče a           Dnes je veľký sviatok detí,              Poď, Anička, poďže chytro
        knižky mal,                                    hojaja,                                              medzi nás,
aby nikto nežiarlil            kamarátstvo srdiečka nám             zaspievame všetkým deťom
        a neplakal.                                     pospája.                                              ešte raz.
                                                              (Elena Čepčeková)


Stavanie mája 2015

 Sadíme my máje,             Vstávaj dievča hore,               Máje sme sadili
čo nám dajú za ne?                 sadíme ti máje,                 všetci sme hrešili,
 Pálenky červenej               ak hore nevstaneš,               že bohaté dievky                                  do krbky zelenej.                mája nedostaneš.                   málo zaplatili.

 

                   Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.


Marec - mesiac knihy

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“- J. A. Komenský