• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A A A
 

História obce

Pamätná kniha obce Dolnie Brhlovce písaná od roku 1934 do 1949
( Formát: PDF. Veľkosť: 1,1 MB )
(  Prepísal pri max. dodržaní autentickosti textu Jaroslav Péter )
Pamätná kniha obce Hornie Brhlovce vedená od roku 1934
( Formát: PDF. Veľkosť: 1,6 MB )
( Nahovorila na MP3 nosič Renáta Péterová a prepísal pri max. dodržaní autentickosti textu Ing. Rudolf Autner )
Kronika Brhlovce od roku 1949 do roku 2002
( Formát: PDF. )
Kronika Brhlovce – 2004
( Formát: PDF. )
(  Prepísal pri max. dodržaní autentickosti textu Jaroslav Péter )
Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Brhloviec v roku 1952. Horné Brhlovce boli doložené v roku 1245. Patrila zemanom z Brhloviec, od 1506 rodine Kálnayovcom a iným. V roku 1715 mala 9 domácností, v 1828 roku 25 domov a 155 obyvateľov. Dolné Brhlovce vznikli v chotári Horné Brhlovce v 16. storočí. V r.1720 bola zemianskou dedinou, v roku 1828 mala 27 domov a 167 obyvateľov. Pri požiari v 1917 roku zhorel kaštieľ a 13 domov. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, rozvinuté bolo tkáčstvo , košikárstvo a ťažba tufov (do 1963). JRD založili v 1952.

Kaštieľ neskorobarokový z roku 1756.

Kostol rímskokatolícky neskorobarokový pochádza z roku 1772.

Kaplnka neskoroklasicistická je z roku 1860, prestavaná s použitím zvyškov starého kostola; interiér je z časti barokový Kostol evanjelický pochádza z 2. pol. 19. storočia.

Prečítajte si:
Amfora Podolskej kultúry z Brhloviec
( Formát: PDF. Veľkosť: 4,1 MB )